:: cizelování ::

    Cizelování je druh uměleckořemeslného zpracování kovů, při kterém se pomocí speciálních nástrojů (čakanů) vytepávají do slabého mosazného nebo měděného plechu různé tvary, obrazce, zvířata, písmena apod.

    Takto se dá vytvářet mnoho originálních předmětů. Výhodou cizelování je možnost dosáhnout neobvyklé plasticity a hloubky.

created by JKgrafik.cz